EUROPEJSKI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI MIĘdzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku, aby promować więzi między różnymi pokoleniami. To czas, kiedy ludzie starają się zrozumieć i docenić doświadczenia oraz wkład różnych grup wiekowych w społeczeństwie. Dzień ten ma na celu budowanie mostów między młodszymi i starszymi osobami, wzmacniając jedność i wzajemne wsparcie w społecznościach.
W naszej szkole w tym dniu odbyła się prelekcja mająca na celu promowanie porozumienia i współpracy między różnymi grupami wiekowymi, dotycząca znaczenia solidarności międzypokoleniowej i korzyści płynących z aktywnego uczestnictwa różnych pokoleń w życiu społecznym. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, otrzymali ulotki, a na korytarzu pojawiła się przepiękna tematyczna gazetka.

Udaliśmy się również na spotkanie z seniorami do Dziennego Domu Senior+ w Słubicach. Wysłuchaliśmy ich historii, rad i doświadczeń. Ponadto uczniowie usłyszeli przepiękną bajkę o tym, że warto sobie pomagać.

Op. Martyna Płótniak, Karina Szulgo, Justyna Tarazewicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top