Nasza historia

Początek

01.09.1972 r.

W części budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Słubicach powstała Specjalna Szkoła Specjalna

1996 r.

Założono Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1999 r.

Specjalny Ośrodek rozszerzył swą ofertę edukacyjną o Gimnazjum Specjalne

2001 r.

Zmiana siedziby placówki, Ośrodek umieszczono na ul. Niepodległości 23, również w 2001 r. uruchomiono internat (10 pokoi na 30 wychowanków)

2002 r.

Założono Zasadniczą Szkołę Zawodową (profil - ogrodnik)

2004 r.

Powstał pierwszy Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny dla Gimnazjum

2005 r.

Powołano drugi Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP

2008 r.

Powołano trzeci Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy

2011 r.

Powstał profil ZSZ: Kucharz małej gastronomii

2012 r.

Prowadzimy zajęcia dla najmłodszych: Wczesne wspomaganie Małego Dziecka

2014 r.

Powstały III Oddziały Przedszkolne

2016 r.

Otworzyliśmy klasę I SP dla autystyków

2019r.

Został utworzony zespół rewalidacyjno- wychowawczy

2019r.

Powstał profil Szkoły Branżowej I stopnia: Pracownik pomocniczy gastronomii

Scroll to Top